Het preventieakkoord voor de zorg in 10 vragen en antwoorden

In 2018 presenteerde de overheid in samenwerking met ruim zeventig maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord met één overkoepelend doel: Nederland gezonder maken. Hoe vindt de implementatie van dit preventieakkoord plaats? Hoe kun je als zorgorganisatie een visie op gezonde voeding formuleren en deze vertalen naar de praktijk? En hoe helpt Van Hoeckel jou hierbij? Wij beantwoorden 10 belangrijke vragen van zorgorganisaties over het preventieakkoord. 

1. Wat houdt het preventieakkoord in?

Roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht leiden in Nederland jaarlijks tot 35.000 sterfgevallen. In het preventieakkoord staan 200 afspraken die zich richten op het stimuleren en faciliteren van gezond gedrag, waarbij ook gezonde voeding een belangrijke rol speelt.

2. Voor welke organisaties is het preventieakkoord opgesteld?

Het preventieakkoord daagt overheden, het bedrijfsleven, de zorg, welzijnsorganisaties, het onderwijs en de wetenschap uit om samen te zorgen voor een gezonder Nederland: van beleid tot praktijk.

3. Hoe vindt monitoring van het preventieakkoord plaats?

Het RIVM verzorgt de monitoring in opdracht van de overheid en stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op. De monitoring geeft een beeld van de mate waarin de afspraken worden nageleefd. Goed om te weten: de monitoring vindt plaats op beleidsniveau en biedt alle organisaties in de keten, van leveranciers tot gebruiker, veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.

4. Welke doelen in het preventieakkoord zijn relevant voor jou als zorgorganisaties?

Binnen de drie thema’s van het preventieakkoord, overgewicht, roken en alcoholgebruik zijn de volgende doelen relevant voor zorgorganisaties.

  • Gezonde voeding in de zorg: in 2025 heeft 50% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod voor patiënten, personeel en bezoekers. In 2030 is het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond.
  • Rookvrije zorg: in 2030 is de gehele zorg rookvrij.
  • Alcoholgebruik: het aantal volwassen Nederlanders dat teveel drinkt daalt naar maximaal 5%. (Momenteel is dat 8,8%).

5. Vanaf wanneer moet je als zorgorganisatie aan het preventieakkoord voldoen?

Hoe sneller een zorgorganisatie invulling geeft aan het preventieakkoord, hoe beter het natuurlijk is. Toch is er geen reden voor stress. Je kunt per direct beginnen met het doorvoeren van veranderingen (lees ook: 8 tips voor gezonde voeding). Het streven van de overheid is om de doelen van het preventieakkoord in 2040 te hebben behaald. 

"In 2043 kan 62% van de volwassen Nederlanders kampen met overgewicht als we nu geen actie ondernemen. Dat is wat de trend laat zien. Gezonde voeding kan een grote rol gaan spelen bij het tegengaan van deze trend. Als Van Hoeckel leveren wij daar graag onze bijdrage aan."

5. Vanaf wanneer moet je als zorgorganisatie aan het preventieakkoord voldoen?

Hoe sneller een zorgorganisatie invulling geeft aan het preventieakkoord, hoe beter het natuurlijk is. Toch is er geen reden voor stress. Je kunt per direct beginnen met het doorvoeren van veranderingen (lees ook: 8 tips voor gezonde voeding). Het streven van de overheid is om de doelen van het preventieakkoord in 2040 te hebben behaald.

6. Wat betekent volgens het preventieakkoord gezonde voeding in de zorg?

Het preventieakkoord zet in op een gezonder voedingsaanbod in álle zorgorganisaties. Voeding voor patiënten, cliënten, personeel en bezoekers moet gezonder worden. Gezonde voeding draagt namelijk bij aan de kwaliteit van leven, het herstel na ziekte, aan een gezonde werkomgeving én aan een verantwoorde voedingskeuze voor bezoekers. Dit verlangt van de zorg dat op beleidsniveau andere keuzes worden gemaakt. Wij als Van Hoeckel helpen je als zorgorganisatie graag op weg, onder andere met ons concept Beter Ontmoeten voor het gezonde personeels- en bezoekersrestaurant.

7. Hoe draagt Van Hoeckel op beleidsniveau bij aan gezonde voeding?

Wij ondersteunen een zorgorganisatie bij het formuleren van een passende visie op gezonde voeding. In deze visie staan de voedingsbehoefte van de patiënten of cliënten en de missie van de zorgorganisatie centraal. Daarbij kijken we gezamenlijk naar: hoe ziet het actuele voedingsbeleid eruit, welke veranderingen zijn daarin wenselijk en hoe kunnen we dit vertalen naar de praktijk? De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad vormen hiervoor de basis.

8. Hoe kan je als zorgorganisatie invulling geven aan gezonde voeding?

Beleid is natuurlijk voor de lange termijn en vormt een theoretisch kader. Maar eten gebeurt in het nu en is onderhevig aan de voorkeur van een patiënt of cliënt op dat moment. Voedselkeuze speelt daarom een grote rol. Wij helpen zorgorganisaties invulling te te geven aan gezonde voeding door de geformuleerde visie te vertalen naar een gezond en passend assortiment. Ons assortiment biedt daarom een ruime keuze aan verantwoorde voedingsproducten en uitgebalanceerde, verse maaltijden en houdt rekening met uiteenlopende dieetwensen.

9. Hoe kunnen je medewerkers aan de slag gaan met gezonde voeding?

Om te beginnen is het belangrijk dat zorgmedewerkers op de hoogte zijn van het belang van gezonde voeding en hun rol hierin. Daarnaast biedt Van Hoeckel ondersteuning door gezamenlijk het volledige voedingsproces te bekijken: van inkoop tot opeten. Dat wij ons ook op de eindfase focussen, daarin zijn wij echt uniek. Wij vinden het belangrijk om ook zicht te hebben op wat patiënten of cliënten daadwerkelijk opeten, omdat dit natuurlijk de basis vormt van een gezond voedingspatroon.

10. Waarmee kan mijn zorgorganisatie het beste beginnen?

Eigenlijk maakt dat niet uit. Je kunt op elk niveau, op elke afdeling beginnen. Wel is het goed om veranderingen in overzichtelijke stappen door te voeren. Je kunt bijvoorbeeld met een eetmoment of een productassortiment beginnen. Wij staan altijd klaar om je van passend advies én passende voeding te voorzien.

Wil je nog meer informatie over het preventieakkoord? Lees dan Preventieakkoord: Richtlijnen goede voeding in de zorg uitgelicht. In deze blog gaan we dieper in op het preventieakkoord en op de richtlijnen goede voeding in de zorg en de implementatie hiervan.